(0224) 272 01 01
Bizi takip edin:

Makaleler

Raporlu işçiye kaç gün ücret ödenmek zorundadır?

Mart 13, 2020

Avukat Haydar SENÖZ

İş hayatında çalışan ve işverenler hukuki hakları açısından sıklıkla karşı karşıya gelebilmektedirler. Ve bu karşı karşıya gelişlerinde de yüzde 80 oranında işçinin mali hakları konusundaki uyuşmazlıklar konusunda gerçekleşmektedir.

İş Kanunu’nun 32. maddesine göre, genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Çoğunlukla aylık olarak ödenen ücretin haftalık, günlük ve saatlik gibi ödenme şekilleri de mevcuttur. Bu şekilde ücret alan işçilerin farklı sebeplerden dolayı çalışamayıp raporlu oldukları dönemde ücret alıp almayacakları, alacaklarsa ne kadar alacakları, ücreti hangi ücret rejimine tabi olan işçilerin alacakları konunun çalışma yaşamında karşılaşılma sıklığının yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda bu hususun işçiler ve işverenler açısından büyük önem arz ettiği ortadadır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık gibi durumlarda raporlu oldukları dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geçici iş göremezlik ödeneği alan aylıklı ücretli olarak çalışan işçilerin bu ödeneklerinin ücretlerinden mahsup edilerek aradaki farkın kendilerine ödenmesi İş Kanunu’nun amir hükmüdür. Ayrıca konuyla ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenleme ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nce verilen karara bakıldığında İş Kanunu’na atıfta bulunulduğu düzenleme ve kararın bu yönde olduğu görülecektir.

Konunun teorik boyutu bu şekilde iken uygulamanın teftişinde görevli olan İş Müfettişlerince yapılan denetimlerde hastalık nedeni ile verilen geçici iş göremezlik raporlarında, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen ilk iki günün ücretinin ödenip ödenmediği incelenmekte; ödenmemiş ise ilk iki günün ücretinin ve yasal kesintilerin ödenmesi istenmekte, işverenin ödeyeceğini beyan etmesi halinde eksikliğin giderilmesi için işverene süre verilmektedir.