(0507) 695 86 77
Bizi takip edin:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ekip olarak çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş, işçi ve işveren ilişkilerine dair anlaşmazlıklara karşı, iş hukukunda uzman avukatları ile her türlü hukuki hizmeti sağlamakta olup; iş hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri hazırlanması.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri.
 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması.
 • Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açılarından mevzuatlara uyumunun sağlanması.
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri.
 • İş sözleşmelerinin Yargıtay Kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi.
 • Çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde hukuki
  aksiyonların alınması.
 • İş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları ve yabancı işçi çalıştırma kuralları
  konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri.
 • İşe iade ve hizmet tespit davaları açılması ve takibi.