(0507) 695 86 77
Bizi takip edin:

Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik olarak yapılan ihalelerde, ihalenin başlangıcından ihale konusu işin tamamlanmasına kadar geçen süreçte müvekkillerimize her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

150 milyar TL’ye ulaşan kamu alımları piyasasında ve Devlete Ait Taşınır ve Taşınmaz Kira ve Satış İhalelerinde gerek ihale sürecinde gerekse hakediş süreçlerinde ihaleyi gerçekleştiren idareler ile istekliler ve yüklenici arasında önemli uyuşmazlıklar oluşmaktadır.

Hukuk bürosu olarak bu süreçlerde uzman ekibimiz ile sorunlara en hızlı ve etkili çözümler üretilmektedir:

1-) İhale Danışmanlığı:

Gerçekleştirilecek olan ihalelere yönelik olarak ihale sürecinde yaşanabilecek uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

2017 yılında güncellenecek olan şikayet bedelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
(Tarafımızdan hesaplanmıştır 1 Şubat tarihinde yayınlanacaktır)

Yapım, mal veya hizmet alım işlerinde ihalelerin büyüklüğüne göre;

2,5 milyon ile 18,5 milyon TL arası ihalelerde 11 bin TL

18,5 milyon TL üzeri ihalelerde yaklaşık 15 bin TL’ye ulaşacaktır.

İhale sürecindeki bazı durumlarda sadece KİK’e diğer bazı durumlarda ise doğrudan mahkemelerde hak arama yollarının kullanılması gerekmektedir.

Ancak uygulamanın tam olarak anlaşılmaması durumlarında süreç bütün şikayet başvurularında aynı doğrultuda gerçekleşiyormuş gibi idareye şikayet ve KİK’e itirazen şikayet yollarının takip edilmesi hem şirketler açısından gereksiz bir maliyet hem de dava yollarının süresinin kaçırılması gibi sonuçlarla şirketleri karşı karşıya bırakmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimiz bu doğrultuda;

  • Olayın gerçekleştiği durumda sürecin nasıl takip edilmesi gerektiği doğrultusunda bilgilendirme,
  • Şikayet ve itirazen şikayet mekanizmaları sonucunda alınacak sonuç hakkında ön bilgilendirme,
  • Şirket tarafından sürecin takip edileceği bildirilmesi durumunda şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri hazırlanarak şirket adına takibi,

Doğrultusundaki danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.


2-) 
Hakediş Danışmanlığı: 

İhale sürecine ilişkin 4734 sayılı Kanun hükümleri idare ile ihale üzerinde kalan firma arasında sözleşmenin akdedilmesi ile sona ermektedir. Sözleşmenin akdedilmesi ile hakediş süreçlerinde;

  • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  • Borçlar Kanunu,
  • Vergisel kesintiler kaynaklı Kanunlar (Damga Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi…)
  • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
  • Ayrıca sürecin durumuna göre diğer alt mevzuat hükümleri devreye girmektedir.

Hakediş sürecinde idare ile yaşayabilecek sorunlarda uzman ekibimiz tarafından en hızlı ve etkili çözüm üretilerek firmaların mali kayıpları minimize edilmektedir.