(0224) 272 01 01
Bizi takip edin:

Makaleler

Kiralama ihalelerinde adli sicil kaydı.

Mart 13, 2020

Avukat Haydar ŞENÖZ

Ülkemizde kiralama, satış ihaleleri ile kamunun kaynakları ile gerçekleştirdiği mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin uygulanan esas ve usuller farklılık arz etmektedir.

Kamuya ait taşınır ve taşınmazların kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yer alırken; idarelerin kamu kaynakları ile gerçekleştirdiği mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarına ilişkin süreçler ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihaleye katılamayacak olanlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) (Değişik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.(1)

Görülmektedir ki 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yargı kararı ile hüküm giyenlerin çeşitli suçlarla sınırlı olmak üzere ihaleye katılamayacaklardır.

Bursa da gerçekleşen özellikle belediyeler tarafından gerçekleştirilen taşınmaz vb dükkan gibi hususlarla ilgili olarak da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununda hüküm giyenlerin ihaleye katılamayacağına yönelik olarak ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır.

KAMU İHALELERİNDE HUKUKİ DESTEK İÇİN KONUSUNUN UZMANLARI İLE ÇALIŞMANIZI TAVSİYE ETMEKTEYİZ.